İŞ YERİNİN BAĞLAYICI CAZİBESİ

Kurumsal bir marka oluşturmak,
"En iyi işyeri” algısını yaratmak,
İletişiminde süreklilik ve etkileşim,
Var olan kaynağı mutu ederken, yeni kaynağı kuruma bağlamak,
Ve en önemlisi;
Vaatlerin gerçeklerle uyumu…

Bu oturumda;
işveren markası yaratmanın yol haritasını,
geleceğe yapılan yatırımın kazanımlarını,
sürecin tüm zorluklarını ve sürekliliğin yolculuğunu
işveren markası yaratıcılarından dinleyeceğiz.