LİDER OLMAYANI LİDER YAPAN İRRASYONEL ORGANİZASYONLAR

Hiyerarşi seven şirketlerin en önemli özelliği en yeteneksizlerin bile, liderlik koltuklarından birine oturma şansının yüksekliğidir. İş dünyasında "hayaller" mükemmel liderleri seçmekken, "gerçekler" "Peter İlkesi”ni her gün doğrulayan örneklerdir: Çalışma hayatı yetkinliklerinin ötesindeki pozisyonlara atanmış kişilerle doludur! Rekabet, hız ve değişim dünyasında hayatta kalmak bu kadar zorken, organizasyonlar neden bu kadar hata yapıyor? Çalışanların kendi yeteneksizlik düzeyine kadar ilerlemesine neden izin veriliyor?