İK'DA YENİ DÖNEM-VERİ BAZLI TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLERLE KARAR VERME

Teknolojinin hızına yetişmeye çalışan şirketler, yeni dijital teknolojileri hemen kabulleniyor ve uygulamaya geçiriyor. Bu hızlı değişimin en önemli parçalarından biri olan İK, iş hayatında yaşanan dönüşümde kaldıraç görevini üstleniyor.

Çalışana ve İK yönetimine odaklı teknolojiler, işverenlerin etkileşimini ve firmaların çalışanlarını yönetme şeklini hızla değiştiriyor. Teknolojinin etkin kullanılması, şirketlerin daha fazla veri elde ederek işgücü maliyetlerini daha gerçekçi şekilde yönetmelerini sağlıyor.

Bu oturum, dijital İK konusunda öncü işverenlerin dönüşümsel değişimi nasıl ele aldıklarını konu alarak, katılımcılara yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor.