Prof. Dr. SİNAN ALÇIN


Prof. Dr. SİNAN ALÇIN
Öğretim Üyesi
Ekonomi Yazarı
İstanbul Kültür Üniversitesi

Sanayi ve teknoloji iktisadı alanında bilimsel çalışmaları yanında çeşitli gazete ve dergilerde konu ile ilgili yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Yazılı ve görsel medyada yazar ve yorumculuk yapan Alçın, PERYÖN’ün yayını olanı PY (Popüler Yönetim) Dergisi’nde de ekonomi yazarlığı görevini sürdürmektedir.

Teknoekonomi Politikaları isimli kitabıyla Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’de uygulanan sanayileşme politikalarını irdeleyen Alçın, mikro ölçekte firmaların karşı karşıya kaldığı sorunların makro düzeydeki izdüşümlerini yakalamaya çalışmıştır. Teknolojiye dayalı gelişme stratejilerinin olmazsa olmazı olan kuluçka, teknokent ve teknopark konularında da çalışmaları bulunan Alçın, halen İstanbul Kültür Üniversitesi Kuluçka Merkezinin (fİKÜr) direktörlüğünü de yürütmektedir.

Sinan Alçın, sanayileşme politikalarının üniversite-sanayi arasında tartışılmasına imkan sağlamak ve bu konudaki bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen Üretim Ekonomisi Kongresi’ne de başkanlık etmektedir. Kongrenin bu yılki teması olan "Sanayi 4.0” da Alçın’ın temel odak noktasında bulunmakta, konuyla ilgili yayımlanmış uluslararası ve ulusal çok sayıda makalesi yanında firmaların Sanayi 4.0 sürecinin neresinde olduklarını ölçmelerine yardımcı olacak bir test (www.test4ware.net) geliştirmiştir.