SALESMOT

Salesmot, firmaların en büyük sorunlarından biri olan çalışanların motivasyonlarının düşük olmasından dolayı kötü performans göstermeleri ve katılımcı olmaları sorununu çözmek için geliştirildi. Rozetler, liderlik tabloları, puan kazanma, ödül market gibi temel oyunlaştırma mekaniklerini, iş süreçlerine dahil ederek çalışanların daha istekli ve verimli çalışmasını sağlayan Salesmot, aynı zamanda çalışanlara sürekli olarak geri bildirim vererek pozitif kalıcı davranış değişikliklerinin de kazanılmasını sağlayabiliyor.

Salesmot'un iş süreçlerine entegre edildiği firmalarda;

  • Çalışanların güçlü olduğu yönlerin geliştirilmesinin yanında zayıf oldukları alanlarda da güçlenmeleri sağlanabilir.
  • Çalışanların görevlerine ve çalıştıkları firmaya olan bağlılıkları ve firma içindeki etkileşimleri artırılabilir.
  • Klasik olarak yönetim tarafından belirlenen sabit ödüller yerine, personel ödül marketini kullanarak, göstermiş olduğu başarılar doğrultusunda istediği zaman, istediği ödülü seçebilir.
  • Fiziksel ödüllerin yanı sıra içsel ödüller verilerek personelin kuruma olan bağlılıkları kuvvetlendirilebilir.
  • Rozet sistemi ile normalde personelin yapmaktan hoşlanmadığı rutin işlemler (rapor girme, müşteri arama vs.) rekabetçi ve keyifli bir hale getirilebilir.
  • Üstelik tüm bu işlemler yüzlerce rakamın arasında kaybolmadan, TV veya bilgisayar ekranlarından, görselleştirmenin gücüyle bir bakışta takip edilebilir.