speaker
Mehmet Koçak

Mehmet Koçak Danışmanlık | Yönetim Kurulu Başkanı

1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığında İş Müfettişi Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak derece ile 1997 yılında Bakanlık İş Müfettişliğine atandı. 2001 ve 2003 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığında Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2005 yılı Mayıs ayına kadar sürdürdüğü Bakanlık İş Müfettişliği görevinden ayrılarak Yıldız Holding A.Ş. ve iştiraklerine İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Müşaviri olarak atandı. 2009 Ocak ayına kadar sürdürmüş olduğu görevinden ayrılarak kurmuş olduğu şirketinde Türkiye’nin ilk beş yüz firmasından 200’den fazla kurum ve kuruluşuna çalışma hayatı, bireysel ve kolektif iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında İstanbul adliyelerinde bilirkişilik yaptı.

Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası adına gıda işkolunda ve diğer işkollarında 200’ün üzerinde toplu iş sözleşmesi müzakerelerini yürütmüş ve akdetmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan birçok kanun tasarı taslaklarına katkı sunmuştur.

Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifikası programında ve İstanbul Şehir Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında eğitmenlik yapmaktadır.

İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, konularında çok sayıda sempozyumda tebliğ sundu, birçok ilde seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı. Uzmanlık konusu ile ilgili birçok makalesi bulunmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği konularının tartışıldığı ulusal televizyon kanallarında yayınlanmış çok sayıda programa katıldı. Digitürk Türk Max’da “Danışmanın” adlı programını ve ATV Avrupa’da “Sorun Çözelim” adlı programını hazırlayıp sunmuştur.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.