speaker
Selen Okay Akçalı

YANINDAYIZ Derneği|Yönetim Kurulu Başkanı

Selen Okay Akçalı, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan bir sivil toplum gönüllüsü ve teknoloji girişimcisidir. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2003’de mezun olmuştur. 2004-2007 yılları arasında Koçtaş Pazarlama biriminde, 2007-2016 arasında Turkcell Ticari Pazarlama biriminde görev yapmış, Turkcell’deki son üç senesinde Kategori Yönetiminden sorumlu bölüm yöneticiliği görevini üstlenmiştir. Özel sektördeki on iki yıllık deneyiminin ardından iş hayatında fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın liderliği konularını incelemeye başlamış ve proje danışmanı olarak yönetim kurulunda kadın platformunu desteklemiştir. 2017 senesi başında platformun dernek statüsüne geçiş döneminde aktif rol almış, derneğin kurucu yönetim kurulu üyesi olarak altı sene boyunca koordinasyonunu yürütmüştür. YKKD’nin 2019 senesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı desteği ile hayata geçirdiği Avrupa Birliği hibe projesinin koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Genç nüfusun istihdamını destekleme amaçlı bir start-up olan Agenti’nin kurucu ortağıdır. Forum İstanbul Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, SES Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Arya Kadın Yatırım Platformu Üyesidir. Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanıdır. Evlidir, 11 ve 6 yaşlarında iki kız çocuğu annesidir.